Kuka voi puuttua, jos työpaikan ilmapiirissä on pahoja ongelmia ja henkistä pahoinvointia, mahdollisesti myös työpaikkakiusaamista?

Työturvallisuuslain mukaan toimintavelvoite on työnantajalla ja tämän edustajina toimivilla esimiehillä. Työnantajan tehtävänä on seurata työyhteisön henkistä terveyttä jo ennalta ja tehdä kehittäviä toimenpiteitä, jotta ihmiset eivät sairastu työssään tai työstään. Ajoittain toki jokaisella työpaikalla voi ilmetä häiriöitä ja niihin työnantajan tulee puolestaan varautua ohjeistamalla esimiehiä toimimaan mm. varhaisen välittämisen mallin avulla.

Mikäli tilanne työpaikalla on syntynyt kahden työntekijän välisenä, tulisi heidän ensisijaisesti selvittää tilannetta. Jos tilanne ei kuitenkaan ratkea, voidaan keskusteluun pyytää mukaan työsuojeluvaltuutettu. Asian voi myös nostaa esille yhdessä työkaverin kanssa. Vaihtoehtoisesti avuksi voi pyytää myös luottamusmiehen. Omaan ammattiliittoon voi myös soittaa ja kysyä heiltä apua tai neuvoja tilanteeseen puuttumiseksi. Mikäli kyseessä on laajempi ongelma, voi työsuojeluvaltuutettu nostaa asian esimiesten tietoon ja hoidettavaksi.

Tilanteeseen puuttuminen tyypillisesti edellyttää ongelmien syiden selvittämistä ja toimenpiteisiin ryhtymistä. Sekä selvittämisessä että toimenpiteiden määrittelyssä voi asiantuntija-apua pyytää mm. omalta työterveyshuollolta. Työterveyshuolto voi tehdä koko työpaikkaa koskevan työpaikkaselvityksen ja selvittää ongelmien taustat. Työterveyshuolto antaa myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Jos tilanne ei ratkea kohtuullisessa ajassa (2 - 6 kuukautta) ja se on vakava (aiheuttaa mm. sairauspoissaoloja), niin asiassa voi kääntyä AVI:n eli Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen puoleen. Työsuojelutarkastajaa voi pyytää selvittämään asiaa, mikäli esimiehet eivät työpaikalla ole ryhtyneet toimiin tilanteen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Myös AVIin voi soittaa ja kysyä apua anonyymisti. ”Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 neuvoo ja ohjeistaa työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.”

Parasta on kuitenkin, jos esimiehet ymmärtävät, että tilanne kannattaa hoitaa työpaikan sisällä: selvittää ongelmat, ratkaista akuutit konfliktit ja kehittää työyhteisön ilmapiiriä terveelliseen suuntaan. Siihen saa asiantuntija-apua monilta palveluntuottajilta, myös Työturvallisuuskeskukselta.

Tarja Räty
Asiantuntija
Työelämän kehittäminen, työyhteisöhäiriöt, psykososiaalinen kuormitus, Tutka-kehittämisvälineet

Lisää aiheesta

Ristiriidoista ratkaisuihin - Työkaluja ristiriitojen tunnistamiseen ja ratkaisemiseen -julkaisu

Työstä hyvinvointia -julkaisu (pdf)

Toimiva työyhteisö

Työsuojelutoiminta työpaikan arjessa

Työterveyshuolto

Työkyvyn varhainen tuki ja puheeksiottaminen -teema

 

Päivitetty 10.11.2017 14:12 Julkaisupäivä 08.11.2017 00:00