Mikä on johdon rooli työhyvinvoinnissa?

Hyvä johtaminen on myös työhyvinvoinnin johtamista. Se mahdollistaa tuottavan, tuloksellisen ja laadukkaan työn, ja tukee samalla henkilöstön hyvinvointia. Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyy lainsäädännön velvoitteita sekä eettisiä periaatteita.

On tärkeää, että päätöksiä tehdään henkilöstöä kuunnellen ja huomioon ottaen, luottamusta rakentaen ja innostusta luoden. Työhyvinvoinnin osalta painopisteen tulee olla ongelmien ennaltaehkäisyssä. Työhyvinvoinnin tuloksellisuuden kannalta olennaisiksi nousevat koko henkilöstön taidot (esim. vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot) sekä työhyvinvointiasioiden käsittelyyn liittyvien toimintamallien tai käytäntöjen (esim. varhaisen tuen malli) toimivuus.

Johdon ja esimiesten tehtäväksi näin muodostuu myös ko. taitojen valmentaminen ja toimintamallien kehittäminen henkilöstöä osallistavalla tavalla. Työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstö sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijat toimivat esimiestyön tukena.

Kari Laine
Asiantuntija
Työelämän kehittäminen, Työelämä 2020 -hanke

Lisää aiheesta

Työpaikan kehittäminen

Työhyvinvointia yhteistyöllä (pdf)

 

Päivitetty 10.11.2017 14:11 Julkaisupäivä 23.08.2017 00:00