Miten työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan mobiilissa työssä?

Mobiiliin työhön liittyy työntekijän mahdollisuus tehdä työtään joustavasti langattoman teknologian avulla missä ja milloin tahansa. Jatkuva liikkuminen lisää liikenne- ja liikkumistapaturmariskiä ja saattaa kuormittaa haitallisesti synnyttäessään suuren fyysisten ja sosiaalisten ympäristöjen määrän. Myöskään ergonomia ei aina ole paras mahdollinen. Esimiesten, työntekijöiden, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon tulee tehdä yhteistyötä yhteisten työhyvinvointia tukevien pelisääntöjen ja toimintatapojen perustan luomiseksi.

Mobiiliin työhön liittyviä kuormitustekijöitä ovat: matkustaminen, monipaikkaisuus, välittynyt vuorovaikutus ja yhteistyö, työn projektimaisuus, erilaisissa kulttuureissa toimiminen sekä uudella tavalla rakentuva työaika. Näitä arvioidaan ja selvitetään, aiheutuuko niistä haittaa terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Tukitoimenpiteitä suunnitellaan yhdessä.

Työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää arvioida mahdollisuus riittävään palautumiseen ja lepoon, kun

  • työhön liittyy matkustamista yli 50 päivänä vuodessa
  • työmatkalle lähdetään tai siltä palataan yöaikaan (23 - 06) yli 20 kertaa vuodessa
  • matkustamiseen liittyy usein monien aikavyöhykkeiden ylittäminen.

Päivi Rauramo
Asiantuntija, Palveluryhmä, yksityiset palvelualat, työhyvinvointi

Lisää aiheesta

Mobiili työ ja etätyö

Mobiili työ - Työhyvinvointi liikkuvassa ja monipaikkaisessa tietotyössä

 

Päivitetty 10.11.2017 14:13 Julkaisupäivä 23.08.2017 00:00