Pitääkö osa-aikaiset, määräaikaiset, sijaiset ja vuokratyöntekijät perehdyttää samoin kuin kokoaikaiset?

Perehdytystä ja tehtäväkohtaista työnopastusta työpaikalla tarvitsevat kaikki uudet työntekijät sekä ne, joiden työssä tapahtuu muutoksia. Perehdytyksen laajuus ja sisältö suunnitellaan työtehtävän mukaan. On tärkeää, ettei kenenkään työntekijän terveys, turvallisuus ja hyvinvointi vaarannu työssä.

Jokaisen työnantajan vastuulla on huolehtia omien työntekijöidensä riittävästä perehdyttämisestä ja työtehtävään liittyvästä osaamisesta. Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan eli tilaajan on huolehdittava myös palveluntuottajan työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä niihin työpaikka- tai työmaakohtaisiin riskeihin, joille työntekijä voi altistua.

On tärkeää varmistaa, että jokainen perehdytetty myös käytännössä osaa toimia oikealla tavalla. Hyvin toteutettu perehdyttäminen luo pohjaa organisaation osaamisen kehittämiselle.

Anssi Kaarnalehto
Asiantuntija, yksityiset palvelualat

Lisää aiheesta

Työhön perehdyttäminen ja työnopastus

Perehdyttäminen ja työnopastus - ennakoivaa työsuojelua -digijulkaisu

Perehdytä hyvin! -teemasivu

 

Päivitetty 10.11.2017 14:13 Julkaisupäivä 14.09.2017 00:00