Yhdessä kehittäminen työpaikalla

Keskustelua töissä | Rodeo

Kehittäminen työpaikalla tuntuu usein hankalalta ja sattumanvaraiselta. Erilaisia projekteja aloitetaan, kyselyjä tehdään, mutta mikään ei tunnu muuttuvan. Tuntuuko tutulta?

Tulokset ratkaisevat

Vain tuloksia tuottava kehittäminen on mielekästä. Siksi työpaikan kehittämiskäytäntöjä kannattaa uudistaa toimivaksi. Laadukkaan yhteistyön edellytyksenä on osapuolten keskinäisen luottamuksen rakentaminen.

Tavoitteena on luoda ja juurruttaa työpaikalle yhdessä kehittämisen kulttuuri. Silloin kehitetään yhteistoiminnalla ja luottamukseen perustuen toimintamalleja ja ihmisten johtamisen ja vastuullisen vaikuttamisen taitoja. 

Tavoitteista toteutukseen

Vaasan ikäkeskuksessa haluttiin nostaa virikeohjaajien työajan käyttöä asiakaspalveluun. Vaasan ikäkeskuksen tehtäviin kuuluu järjestää viriketoimintaa yli 65-vuotiaille vaasalaisille.

Työajan seurannassa huomattiin, että virikeohjaajien työajasta vain noin 40 prosenttia oli välitöntä asiakaspalvelua. Aloitettiin kehittämisprojekti ja tavoitteeksi otettiin asiakaspalveluun kuluvan osuuden nostaminen 60–70 prosenttiin työajasta ja toiminnan tehostaminen.

Kehittämisprojektin jälkeen tehtiin uusi työajan seuranta. Tulosten mukaan asiakastyön osuus oli noussut noin 70 prosenttiin virikeohjaajien työajasta ja asiakaskontaktien määrä kasvoi.
Katso videolta Vaasan ikäkeskuksen Oivalluksesta, miten kehittämistavoitteet saavutettiin.

 

 Kysymyksiä työpaikalle

Keskustelevatko työntekijät ja esimiehet työpaikallanne muutos- ja kehittämistarpeista? Selvitä kysymysten avulla, miten kehittäminen sujuu omalla työpaikallasi.

Keskustelukysymykset: Yhdessä kehittäminen työpaikalla (pdf)

Päivitetty 08.06.2017 12:30 Julkaisupäivä 03.03.2016 00:00