Hyvä esimiestyö

Hyvä esimiestyö - Sykettä työhön -teema marraskuu 2012

Esimiehillä on monenlaisia vastuita ja rooleja. Työturvallisuuslaki velvoittaa esimiehiä mm. huolehtimaan alaistensa työhyvinvoinnista. Esimiehen on huolehdittava myös omasta jaksamisestaan. Tärkeintä on kuitenkin työn sujuminen ja vastuiden ja roolien selkeys. Hyvä esimiestyö luo työhyvinvointia myös esimiehelle itselleen.

Hyvän esimiestyön merkitys

- Tärkeintä on haluta olla esimies. Onnistumiseen riittävät ihan arkiset ja tavalliset taidot, kannustaa työhyvinvoinnin ja johtamisen professori Marja-Liisa Manka. Mankan mukaan inhimillinen pääoma on tulevaisuuden työpaikkojen tärkein menestystekijä. Arvo syntyy ihmisistä: keskinäisestä vuorovaikutuksesta, osaamisesta ja työpaikan kulttuurista.

Katso video ja mieti, miten esimiehenä voit vaikuttaa.

 

Kysymyksiä työpaikalle

Keskustelu hyvästä esimiestyöstäMiten oma osaaminen ja persoona vaikuttavat esimiesrooliin? Onko vastuut määritelty selkeästi? Ovatko kokoukset ajanhukkaa vai tehokas työväline?

Koostimme viisi kysymystä, jotka auttavat pohtimaan, mitä tapoja esimiehellä on hallita työtään.

Keskustelukysymykset - Hyvä esimiestyö (pdf)