Hyvät palaverikäytännöt

Palaverissa | Sami kulju

Hyvät kokouskäytännöt vaikuttavat myönteisesti työpaikan ilmapiiriin ja edistävät työhyvinvointia. Asiat etenevät, ja tekijät saavat äänensä kuuluviin. Miten palaverit hoidetaan sinun työpaikallasi?

 

925 ABC: Palaverit

Redesigning 925 haastaa parantamaan työelämää yksi tapa kerrallaan: "Palavereista on tullut monille rasite: niitä on liikaa, niihin ei valmistauduta riittävästi, eikä ihmiset ole aidosti läsnä. Mitä jos seuraava koollekutsumasi palaveri olisikin toisenlainen?"

 

Kysymyksiä työpaikalle

Kuva: Jari HärkönenParhaimmillaan palaverit ja kokoukset ovat tärkeä osa työtä ja sen suunnittelua. Millaisia palavereita omalla työpaikallasi pidetään ja miten niihin suhtaudutaan? Entä saavatko kaikki äänensä kuuluville?

Koostimme viisi kysymystä, joiden avulla voit tarkastella oman työpaikkasi palaverien toimivuutta.

Hyvät palaverikäytännöt -keskustelukysymykset (pdf)

 

Hyvejohtajuus.fi: Voivatko kokoukset kasvattaa ihmistä?
Reetta Koski muistuttaa, että jokaisella osallistujalla on oma vastuunsa kokouksen onnistumisesta.