Perehdytä hyvin

Perehdyttäminen | Kuva Sami Kulju

Perehdytyksessä on huomioitava työpaikan ja perehdytettävän tarpeet, joten perehdyttäminen voi olla hyvinkin erilaista eri työpaikoilla. Lähtökohtana on Työturvallisuuslaki, jonka mukaan työnantajan on huolehdittava, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Ensiaskeleet turvallisuuteen

Työturvallisuuskeskuksen teettämässä videossa käydään läpi perehdyttämisen näkökulmasta autoalan työturvallisuusriskejä. Perehdyttämisen ja työnopastuksen keskeiset asiat tulevat esille.

Sovella videon oppeja omalle alallesi. Miten sinun työssäsi varmistetaan, että turvalliset työtavat ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat mukana perehdyttämisessä ja työnopastuksessa?Kysymyksiä työpaikalle

Perehdytä hyvin -keskustelukysymykset |Kuva RodeoMiten sinun työpaikallasi on varauduttu uuden työntekijän perehdyttämiseen? Mitä velvoitteita esim. työturvallisuuslaki asettaa esimiehelle, perehdyttäjälle ja perehdytettävälle?

Käykää läpi kysymysten avulla, miten perehdyttäminen on hoidettu teidän työpaikallanne.

Keskustelukysymykset - Perehdytä hyvin (pdf)