Psykososiaalisten riskien hallinta

Psykososiaalisten riskien hallinta

Psykososiaaliset riskit – esimerkiksi yksitoikkoiset tehtävät, työn intensiivisyys, tiukat määräajat, työn ja yksityiselämän epätasapaino tai työssä koettu väkivalta ja häirintä – lisäävät työperäistä stressiä.

Riskien ennaltaehkäisy

Yksilöiden ja työpaikkojen on tärkeää tunnistaa ja ennaltaehkäistä työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajan arvioimaan työn terveys- ja turvallisuusriskit.

 

Käytännön stressinhallintaa

Sekä esimiehen että työntekijän on hyvä tiedostaa, että palautumisella on suuri merkitys psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinnassa. Palautumisen kannalta on tärkeää irrottautua myös henkisesti työasioista, esimerkiksi työlle vastapainoa tuovien harrastusten avulla. Jokainen voi myös vaikuttaa omaan ajattelutapaansa. Psykologi Marja Luttinen-Kuisma käy videolla läpi käytännön stressinhallinnan keinoja.

 

Kysymyksiä työpaikalle

Työkaverit voivat olla tärkeä voimavara työssä | Kuva Ilkka LiettyäMyös psyykkiset ja sosiaaliset riskit on huomioitava työpaikan vaarojen ja haittojen arvioinnissa. Mitkä asiat kuormittavat omassa työssäsi ja työpaikallasi? Mitkä asiat puolestaan koetaan voimavaroina?

Koostimme viisi kysymystä, jotka auttavat pohtimaan psykososiaalisten riskien ja työstressin hallintaa sekä voimavaratekijöiden vahvistamista työpaikalla.

Psykososiaaliset riskit työssä -keskustelukysymykset (pdf)