Ristiriidoista ratkaisuihin

On hyvä, että työpaikalla on erilaisia ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Etenkin, kun erilaisuus ymmärretään voimavarana ja erilaiset mielipiteet osataan hyödyntää työssä. Toisinaan erilaisuus johtaa ristiriitoihin. Ristiriitoja on hyvä opetella ratkomaan, koska ratkaisemattomina ne vaikuttavat työn sujuvuuteen.

 

Reiluutta työpaikalle!

Työpaikkakiusaamisesta, häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta puhutaan, mutta termit peittävät alleen sen mistä oikeastaan pitäisi puhua. Usein syyt ongelmaan löytyvät ristiriidan alkuvaiheesta. TTK:n asiantuntija Tarja Räty haastaa meidät kaikki miettimään, miten ja milloin työpaikalla tartutaan ristiriitatilanteisiin ja miten niitä ratkaistaan.

Hankalissa tilanteissa ei kannata jäädä odottamaan asian etenemistä omalla painollaan, sillä asioilla on pitkittyessään tapana mutkistua. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiaa päästään selvittämään, sen paremmat ovat onnistumisen edellytykset.

Päävastuu asioiden selvittämisessä on esimiehillä ja työnantajalla. Ratkaisujen löytymiseen tarvitaan kuitenkin koko työyhteisöä.

 

Kysymyksiä työpaikalle

Ristiriidatonta työpaikkaa ei ole. Usein ristiriitojen selvittelyä väistellään ja annetaan tilanteen olla. Viivyttely usein pahentaa tilannetta ja heikentää sujuvaa työntekoa. Koostimme viisi keskeistä kysymystä, joilla herättää keskustelua ristiriitojen ratkaisemisesta työpaikalla.

Katsokaa video ja käykää kysymykset läpi yhdessä. Onko työpaikallasi jo olemassa toimintaohjeet, miten ristiriitoja ennaltaehkäistään ja ratkotaan?

Ristiriidoista ratkaisuihin -keskustelukysymykset (pdf)