Turvallinen työmatka

Työmatkalaisia / Kuva MichalBednarek/Rodeo
Työmatka kävellen, pyöräillen tai autoillen on monelle työpäivän vaarallisinta aikaa. Tapaturmista aiheutuu kustannuksia menetettyinä työpäivinä ja tapaturmavakuutusmaksujen nousuna. Työpaikalla tulisi kartoittaa työliikenteen riskejä ja miettiä yhdessä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi, esimerkiksi osana työsuojelutyötä.

 

Pidä katse tiellä!

Hetkellinenkin tarkkaavaisuuden herpaantuminen liikenteessä voi olla kohtalokasta. LähiTapiolan Pidä katse tiellä -video havainnollistaa, mitä kaikkea kuljettajalta voi jäädä huomaamatta muutaman sekunnin aikana. Onneksi tällä kertaa selvittiin läheltä piti -tilanteilla!

Mitä ajatuksia video herätti? Olisiko sinulle voinut käydä kuten videon kuljettajalle?

 

Kysymyksiä työpaikalle

Ihmisiä keskustelemassa. Kuva: Sami KuljuLiikenteessä ympäristö on yllätyksiä täynnä. Millaisia vaaratilanteita ole itse kohdannut työmatkallasi? Oletteko kartoittaneet, mitä vaaranpaikkoja työpaikkasi lähiympäristössä on?

Koostimme viisi kysymystä, joiden avulla voit pohtia työliikenneturvallisuuttasi.

Turvallisesti työliikenteessä -keskustelukysymykset (pdf)

 

Vanhat konstit toimivat yhä!

 • Työmatkojen turvallisuuteen voi jokainen itse käytöksellään vaikuttaa.
 • Työmatkaliikunnan hyödyt ovat varmasti haittoja suuremmat.
 • Fyysinen kunto ja motoriikka vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen, työpaikoilla voidaan kannustaa yleiskunnon ja tasapainon harjoitteluun.
 • Työmatkoilla sattuu vuosittain paljon pitkän työkyvyttömyyden aiheuttavia tapaturmia.
 • Työntekijä tekee itse paljon turvalliseen liikkumiseen vaikuttavia valintoja (maltti, joustavuus, reitti, liikkumistapa, tilannenopeus, kelin mukaiset jalkineet, riittävä aika, heijastin, pyöräilykypärä, turvaväli, turvavyö, liikennevalokuri, kulkupelin huolto, ym.).
 • Työnantaja vaikuttaa milloin ja missä työ alkaa ja miten joustava aloitusaika on (esim. työpaikalla voi sopia työvuoron aloitusaikaan lisäjoustoja niihin aamuihin jolloin keli on erityisen vaikea).
 • Työnantaja vaikuttaa työpaikalla ja sen pihalla valaistukseen, liukkaudentorjuntaan, lumitöihin (ja myös näiden toimien ajoitukseen).
 • Kunta ja muut väylänpitäjät huolehtivat merkittävät liikkumisväylät kelvolliseen kuntoon jo ennen työmatkaliikenteen vilkkaimpia ajanhetkiä, myös pysäkit, jalkakäytävät ja pyörätiet.
 • Sääennusteet ja kelivaroitukset auttavat useimmin varautumaan olosuhteisiin ennakolta (lisää matka-aikaa, varusteiden valinta).
 • Työpaikalla voidaan jakaa tietoa ja varusteita (esim. heijastimia, oppaita...).
 • Liukkaudentorjuntaan voi jokainen osallistua, ei kannata odottaa tapaturmaa sattuvaksi (työpaikalla voi esim. sijoittaa hiekoitusämpärin sekä lumilapion soveltuviin paikkoihin).
 • Opasmateriaalit ovat ajan tasalla, ne pitää saada käyttöön työpaikoilla.

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)