Työhön paluu

 

Sujuva työhön paluu vaatii sitä huolellisempaa valmistautumista, mitä pidempään poissaolo on kestänyt. Sairauspoissaolon jälkeen työhön paluussa korostuu työkyvyn tukeminen, mutta yhteydenpito poissaolon aikana ja paluun suunnittelu on tärkeää myös muilta pitkiltä poissaolojaksoilta kuten perhevapailta tai vuorotteluvapaalta työhön palaavien kohdalla. Työhön paluuseen valmistautuu työhön palaavan lisäksi hänen esimiehensä, koko työyhteisö ja työterveyshuolto.

 

Pidetään huolta - työhön paluu eri näkökulmista

Millaisia ajatuksia eri osapuolilla voi olla, kun työntekijä palaa arkeen pitkältä työkyvyttömyysjaksolta? Työturvallisuuskeskuksen tuottama lyhytelokuva kertoo esimerkkejä työhön palaavan työntekijän, hänen esimiehensä ja työkavereiden sekä työterveyslääkärin mietteistä.

Millaisia kokemuksia sinulla on työhön paluusta - ja missä roolissa?

 

Kysymyksiä työpaikalle

Missä määrin olette keskustelleet työpaikalla, miten te yhdessä varaudutte työhön paluun tilanteisiin? Miten yhteydenpitoa sairausloman aikana tulisi ylläpitää?

Pidetään huolta -videon oheen on koostettu keskusteluaineisto työhön paluun suunnittelun tueksi.

Pidetään huolta - Työhön paluu -keskustelukysymykset (pdf)