Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen, teemakuva

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi edellyttää hyvän johtamisen osa-alueiden tasapainoa. Hyvät johtamisen rakenteet eivät yksin kanna. Työhyvinvointi vaatii myös koko henkilöstöltä ratkaisukeskeistä asennetta ja vuorovaikutustaitoja, jotta kipupisteiden heikkoihin signaaleihin tartutaan ja ratkaisuja viedään johdonmukaisesti eteenpäin.

Työhyvinvointia yhdessä

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat mm. selkeä työnkuva, turvallinen työympäristö, hyvä johtaminen, ammattitaito ja tuloksekas työnjälki. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat kokoavat videolla, mitä työhyvinvointi on. Tarja Räty kiteyttää: "Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on sitä, että työpaikalla työt sujuu ja ihmiseen ei työtä tehdessä satu mihinkään."

 

Kysymyksiä työpaikalle

Katsokaa video yhdessä, ja pohtikaa kysymysten avulla työpaikkanne vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Mistä työhyvinvoinnin kokonaisuus rakentuu? Mitä voitte itse tehdä, jotta heikkoudet muuttuvat vahvuuksiksi ja hyvästäkin tulee parempi?

Keskustelukysymykset - Työhyvinvoinnin kehittäminen (pdf)

 

Kehittäkää näitä, niin onnistutte:

  • Säännölliset tavoitekeskustelut
  • Läpinäkyvä ja tavoitteellinen johtaminen
  • Esimiesten asia- ja henkilöjohtamisen taidot
  • Hyvä ilmapiiri ja työkyvyn ylläpito
  • Tuki uudelle osaamiselle
  • Työhyvinvoinnin mittarit.