Työhyvinvointi kuuluu kaikille

teemakuva

Tuloksekas työpaikka ottaa henkilöstön mukaan kehittämiseen. Sujuva työ vaatii yhteen hiileen puhaltamista. Mikä mahdollistaa työnilon ja sitoutumisen työpaikan yhteisiin tavoitteisiin ja innostaa osallistumaan työhyvinvoinnin kehittämiseen?


Työhyvinvointia yhdessä tekemällä

Jämsän kaupunki muutti työntekemisen kulttuuriaan ja vähensi sairauspoissaoloja 20 prosentilla. Kehittämismyönteisyys ja sitoutuminen työhön läpileikkaa koko henkilöstön. Videolla Jämsän ateria-, puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen pesulan henkilökunta kertoo, miten avoin keskustelu- ja yhdessä tekemisen kulttuuri näkyy heidän arjen työssään.

Mitä opittavaa teidän työpaikallanne voisi olla?

Lue lisää Jämsän kaupungin työhyvinvoinnin kehittämistyöstä

Viisi kysymystä työpaikalle

aalto-kuva

Kehittämistyö vaikuttaa aina olemassa olevaan työntekemiseen. Kehittämistyöstä vastaavat joutuvat miettimään, miten henkilöstö sitoutetaan muutossuunnan täsmentämiseen ja konkretisointiin, ja millä tavoin esimerkiksi esimiehet viestivät kehittämistyön etenemisestä koko henkilöstölle.

Koostimme viisi kysymystä, jotka haastavat arvioimaan sekä yksilön että koko henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia  työpaikalla.

Keskustelukysymykset - Työhyvinvointia yhdessä tekemällä (pdf)