Työhyvinvointi mobiilissa työssä

Mobiili työ | Kuva Rodeo

Mobiili työ on sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden (ICT) tukemaa liikkuvaa työtä. Jos työntekijä on poissa päätyöpaikaltaan yli kymmenen tuntia viikossa, hänen katsotaan kuuluvan liikkuvien työntekijöiden ryhmään.

Mobiiliin työhön liittyy työntekijän mahdollisuus toteuttaa työtehtäviä joustavasti langattoman teknologian avulla missä ja milloin tahansa. Työtä tehdään esimerkiksi liikennevälineissä, hotelleissa, kotona, kesämökillä ja asiakkaiden luona. Mobiilit työntekijät tekevät usein osan työstään myös kotona, mutta koti on heille vain yksi työskentelypaikka muiden joukossa. Joskus työkäytännöistä on sovittu tarkoin työnantajan ja työntekijän kesken, osin käytännöt muotoutuvat ilman muodollisia menettelytapoja.

 

Matkalla uuden työn maailmaan

Tietotyön muotona on yleistymässä käsite joustotyö tai läsnätyö, joka mahdollistaa yhdessä työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta. Työtä tehdään tarpeen ja tilanteen mukaan erilaisissa paikoissa hyödyntäen monipuolisesti uusia tekniikoita, hallintomalleja sekä sosiaalista mediaa.

Microsoftin videolla kerrotaan, miten heillä luotiin uudet yhteiset käytännöt, hyödynnettiin teknologiaa ja uudistettiin työtilat. Tuloksena on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa joustavan läsnätyön.

 

Kysymyksiä työpaikalle

Mobiili työ | Kuva Rodeo Mobiilin työn vaihtuviin toimintaympäristöihin liittyy haasteita, joita työnantajan, työsuojeluhenkilöstön, työterveyshuollon sekä työntekijän itsensä tulee ymmärtää, jotta työpaikalla voidaan kehittää niihin sopivia työhyvinvointia tukevia toimintatapoja.

Katsokaa inspiroiva video Microsoftin läsnätyökonseptista ja käykää läpi oman työpaikkanne käytäntöjä kysymysten pohjalta.

Työhyvinvointi mobiilissa työssä -keskustelukysymykset (pdf)