Työkaarimalli: työn muokkaaminen

Työn muokkaaminen | Kuva Sami Kulju

Työkyvyssä on pitkälti kyse työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Kun työn vaatimukset ylittävät työntekijän voimavarat, on työkyky uhattuna. Työn muokkaaminen on yksi tapa tukea työkykyä.

 

Tunnista kuormitustekijät

Työn muokkaamisen lähtökohtana on tietämys siitä, mitkä työn vaatimukset tai kuormitustekijät voivat erityisesti muodostua kriittisiksi työntekijöiden työkyvylle. Kattava vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma ja fyysisen ja psykososiaalisen kuormittavuuden hallinta ovat perusta työn muokkaamiselle. Yksilöllinen työn muokkaaminen mahdollistuu, kun yksilöllä on halu tehdä työtä ja esimiehillä taito muokata työtä.

 

Ponsse työurien pidentäjänä

Metsäkoneistaan tuttu Ponsse on hyvä esimerkki työpaikasta, jolle pitkien työurien tukeminen on talon tapa. Ponssella on useita työtehtäviä muokattu yksilön fyysisen tai henkisen työkyvyn tukemiseksi. ”Meillä on vahva tahto huolehtia henkilöstöstä. Yhtä tärkeää on, että toiminta on myös taloudellisesti järkevää. Oikea ihminen oikeassa työssä on tärkeää henkilölle itselleen, ja myös yritykselle tuottavinta”, kertoo Ponssen henkilöstöpäällikkö Eero Väänänen.

 

 

Kysymyksiä työpaikalle

Keskustelu työn muokkaamisesta | Kuva Arno de la Chapelle

Työkyvyssä on pitkälti kyse työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Työn muokkaaminen on yksi tapa tukea työkykyä.

Kysymykset kannustavat pohtimaan, mitä työn muokkaamisen mahdollisuuksia ja tarpeita omalla työpaikallasi on.

Työn muokkaaminen -keskustelukysymykset (pdf)