Työssä oppiminen

Työssä oppiminen | Kuva Sami Kulju

Osaamista voidaan hankkia monin eri keinoin, mutta suurin osa uuden oppimisesta tapahtuu työssä. Työpaikalla tulisi kehittää osaamista tavoitteellisesti ja tunnistaa erilaisia ammattitaitoa ylläpitäviä ja työssä oppimista edistäviä käytäntöjä. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta on tärkeää saada myös jokaisen vahvuudet käyttöön.

 

Hiljainen tieto yhteiseksi ja osaaminen näkyväksi

Hyvä esimerkki osaamisen jakamisesta on Vaasan kaupungin Ikäkeskuksen virikepalveluiden tuotteistaminen. Käytännössä tuotteistaminen tarkoitti erilaisten ryhmien toiminnan avaamista. Kuvattiin, mitä eri ryhmissä tehdään, mitä menetelmiä käytetään ja kenelle ryhmä on suunnattu. Sitä kautta myös muiden ymmärrys ja arvostus ohjaajien työtä kohtaan lisääntyivät.

– Hiljainen tieto kirjoitettiin paperille, aikaisemmin jokainen oli tehnyt asioita vähän oman kiinnostuksensa mukaan. Tällä tavoin näkymätön työ tuli näkyväksi ja tieto yhteiseksi. Avoimuus lisääntyi. Kun kaikki tiesivät miten eri ryhmissä toimitaan, niin myös sijaistaminen tuli helpommaksi, kertoo viriketoiminnan ohjaaja Seija Nyqvist.

 

 

Kysymyksiä työpaikalle

Keskustelu työssä oppiminen | Kuva Sami KuljuSuurin osa uuden oppimisesta tapahtuu työssä. Oleellista on tunnistaa mahdollisuudet ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen arjen työssä.

Koostimme viisi kysymystä, joiden avulla voit miettiä, miten omalla työpaikallasi tuetaan työssä oppimista ja mitä erilaisia keinoja on käytössä.

Työssä oppiminen -keskustelukysymykset (pdf)