Työssä uupuminen

Työssä uupuminen -teemakuva 

Uupuminen on vakava asia. Pitkään jatkunut haitallinen stressi ja kuormittuminen työssä voivat johtaa työuupumukseen. Tunnista työssä uupuminen ja ota asia puheeksi, ennen kuin on myöhäistä.

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajan arvioimaan työn terveys- ja turvallisuusriskit. Tärkeitä työkaluja ovat mm. henkilökohtaiset kehityskeskustelut, työpaikan riskien arviointi ja varhaisen välittämisen toimintamalli.

Tunnista haitallinen stressi ja toimi ajoissa

Stressi ei ole sairaus, vaan kehon luonnollinen tapa reagoida ylikuormitukseen, mutta missä vaiheessa stressi muuttuu uupumukseksi tai jopa masennukseksi? Videolla käydään läpi haitallisen stressin oireita, jotka on tärkeää tunnistaa ajoissa.

Katso video ja mieti, miten tilannetta olisi voitu parantaa aikaisemmassa vaiheessa?

 

Kysymyksiä työpaikalle

Kysymyksiä työpaikalleMiettikää yhdessä, miten teidän työpaikallanne haitallista stressiä ja kuormitusta voitaisiin ennaltaehkäistä ja tunnistaa riskit ajoissa. Koostimme viisi kysymystä, joilla pääsette alkuun stressin hallinnassa.

Katsokaa ensin yhdessä video, ja käykää kysymykset läpi.

Keskustelukysymykset – Työssä uupuminen (pdf)