Työsuojelun yhteistoiminta työpaikan arjessa

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikan arjessa | Kuva Sami Kulju

Työsuojelun yhteistoiminnan keskeinen tavoite on tehdä työhyvinvoinnin asiat näkyviksi ja kehittää niitä henkilöstön kanssa yhdessä. Työsuojelun yhteistoiminnassa keskeisessä roolissa ovat henkilöstöä edustava työsuojeluvaltuutettu ja työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö. Laki säätää myös sisällöistä, joita yhteistoiminnassa on käsiteltävä. Näitä ovat mm. työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat asiat. Nämä ovat niitä samoja tekijöitä, joilla tuetaan työhyvinvointia.

Miten työsuojelun yhteistoiminta näkyy esimiestyössä?

Esimiehellä on tärkeä rooli arkipäivän työsuojelutyössä.Työturvallisuuskeskuksen tuottaman Esimies ja työsuojelu -videon päähenkilö Mikko on päättänyt varmistaa, että työsuojeluasiat ovat kunnossa. Työsuojeluasioihin perehtyessään hän yllättyy, kuinka arkisia asioita työsuojelun piiriin kuuluu. Suurin oivallus liittyy kuitenkin esimiehen aktiiviseen rooliin.

Miten työsuojelun yhteistoiminta näkyy esimiestyössä sinun työpaikallasi?

 

Kysymyksiä työpaikalle

Keskustelu työsuojelun rooleista työpaikallaMiten selkeä kuva sinulla on työpaikkanne työsuojeluasioista? Oletko tutustunut työpaikkanne työsuojelun toimintaohjelmaan, johon on kuvattu työpaikkanne vaarojen arvioinnin ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen tulokset ja työsuojelun tavoitteet? Tiedätkö, mitkä ovat omat vastuusi työsuojeluasioista?

Koostimme viisi kysymystä, joiden avulla selvität työsuojelun perusasiat työpaikallasi.
Työsuojelun yhteistoiminta työpaikan arjessa -keskustelukysymykset (pdf)