Työterveystyö osa työpaikan arkea

Lääkäriasema

Työpaikan työsuojelusta, samoin työterveydestä vastaavien rooliin kuuluu minimoida henkilöstön työturvallisuutta ja -terveyttä uhkaavat riskit. Hajautettu tieto työstä ja työoloista on syytä koota yhteen, jotta työpaikka nojaa riittävän monipuoliseen tietoon arvioidessaan työn henkisiä, fyysisiä tai psykososiaalisia riskitekijöitä. Tällöin tiivis yhteistyö työnantajan, työsuojelun, henkilöstön ja työterveyshuollon välillä nousee ensisijaisen tärkeäksi. 

 

Työterveys- ja -turvallisuusyhteistyön ABC

Työsuojeluorganisaation vastuulla oleva työn vaarojen ja riskien arviointi on osa hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. Katso videolta työterveyslääkäri Kari-Pekka Martimon haastattelu, jossa Martimo korostaa työsuojelun ja työterveyshuollon tiivistä yhteistyötä, henkilöstön osallistamista ja tavoitteellisen, laaja-alaisen työturvallisuustyön etuja.


Viisi kysymystä työpaikalle

aalto

Onko työpaikallanne kattava kuva työn ja työympäristön vaaroista ja riskeistä? Elääkö työsuojelu- ja työterveystyö omaa elämäänsä työpaikkanne sisällä?

Koostimme viisi kysymystä, jotka haastavat työpaikat osallistamaan kaikki työpaikan yksikkönsä työterveys ja -turvallisuustyöhön. 

Keskustelukysymykset - Työterveys- ja -turvallisuusyhteistyö osaksi työpaikan arkea (pdf)