Varhainen välittäminen

Varhainen välittäminen keskustelu teema

Työ ja tekijä eivät aina kohtaa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanne otetaan työpaikalla avoimesti keskusteluun, sen useampia vaihtoehtoja löytyy asian ratkaisemiseksi.

Esimies tärkeässä roolissa

Esimiehet ovat tärkeässä roolissa havaitsemassa, tarttumassa tilanteisiin ja etsimässä ratkaisuja. Hyvä on muistaa myös se, että meistä kullakin on velvollisuus ottaa itseä kuormittavat asiat esille. Esimiestyötä tukee työpaikalla laadittu malli varhaisesta välittämisestä, jossa selkiytetään mm. työterveyshuollon roolia työpaikan tukijana.

 

Miten keskustellaan rakentavasti, kun työ ei suju?

Kolmen kesken – työkyky ajoissa puheeksi -video antaa mallia, miten työtä haittaaviin asioihin puututaan ja etsitään yhteisesti hyviä ratkaisuja. Jämäkkää ja ratkaisukeskeinen asennetta tarvitaan kaikilta osapuolilta: niin esimieheltä, työntekijältä kuin työnantajaltakin. Videon esimerkki on maanrakennusalalta. Idea varhaisen välittämisen keskusteluihin on kuitenkin sama alasta riippumatta.

Mitä ajatuksia video herättää sinussa?

 

Kysymyksiä työpaikalle

Varhainen välittäminen keskusteluOnko teidän työpaikalla kuvattu, mitä varhainen välittäminen on ja missä tilanteissa esimies ottaa asian puheeksi (esim. poissaolot, epätavallinen käytös, työsuorituksen muutokset, työterveyshuollon viestit työyhteisöstä). Koostimme viisi kysymystä, joilla pääsette alkuun kehittämisessä.

Keskustelukysymykset – Varhainen välittäminen (pdf)

Kokoontukaa, katsokaa Kolmen kesken – työkyky ajoissa puheeksi -video ja käykää kysymykset läpi.