Verkostomainen, rajoja rikkova työ

Verkosto | Rodeo

Teemme työtä yhä enemmän erilaisissa verkostoissa ja projekteissa. Työtä johtavat useat projektipäälliköt. Työntekijän lähiesimies ei välttämättä johda päivittäistä työtä. 

 

Yhteistyössä verkostojen kanssa

Työtä tehdään enemmän yhteistyössä myös ulkoisten verkostojen, kuten alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöiden kanssa.

Miten verkostomaista työtä johdetaan?

Projektiluontoinen työ tuo haasteita myös esimiestyölle. Projektit miehitetään osaamisen tai työntekijöiden saatavuuden perusteella. On tärkeää sopia valtuuksista ja sovittaa yhteen eri toimintakulttuureita.

Videolla Työterveyslaitoksen erikoistutkija Minna Janhonen kertoo, miten yksilöt johtavat projektiluontoisessa työssä entistä enemmän itseään. Katso videolta, millaisia haasteita työn verkostoituminen asettaa johtamiselle ja miten jaettu johtajuus onnistuu.

 

Keskustelukysymykset työpaikalle

Keskustelu työpaikalla | RodeoMitkä asiat, työtavat, käytännöt tai toimintatavat sinun työpaikallasi tukevat projektimaista työntekoa? Mitä kaipaisit lisää? Entä mitkä ovat työn positiiviset puolet? Selvittäkää kysymysten avulla, miten voitte omalla työpaikallanne kehittää projektimaista työtä.

Keskustelukysymykset: Verkostomainen, rajoja rikkova työ (pdf)