1Luo projektitila
2Kutsu käyttäjiä
3Arvioikaa nykytilanne ja keskustelkaa tuloksista
4Tee toteutus-
suunnitelma

Työkalut on suunniteltu tiivistämään yhteistyötä ja tukemaan kehittämistä työpaikalla.
Saatte työyhteisönä parhaan hyödyn, kun etenette askel kerrallaan.

  1. Keskustelkaa ja miettikää yhdessä, miten työkalut tukevat kehittämistyötä juuri teidän työpaikallanne. Työkalut -projektityökalut toiminnan kehittäjien apuna (pdf)
  2. Luo projektitila, kutsu tiimiläisiä ja arvioikaa nykytila. Opetusvideo työkaluista
  3. Keskustelkaa tuloksista ja valitkaa kehittämistehtävät. Työhyvinvointi- ja työkaarityökalun käyttöohje
  4. Kirjatkaa toteutussuunnitelman kehittämiskohteet, aikatauluttakaa ja vastuuttakaa tehtävät.

Kehitä työhyvinvointia verkkotyökaluilla

Etsitkö sähköisiä työkaluja, joiden avulla voi arvioida työhyvinvoinnin nykytilaa ja edistää työhyvinvoinnin kehittämistä työpaikalla? Haluatko tiivistää johdon ja henkilöstön yhteistyötä työhyvinvoinnin kehittämisessä? Mikä on yrityksesi tai yhteisösi työhyvinvoinnin nykytila?


Työhyvinvointia syntyy pitkäjänteisellä ja monipuolisella työpaikan kehittämisellä. Työhyvinvointia tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

  • Johtamalla työhyvinvointia
  • Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
  • Toimiva työyhteisö
  • Osaamisen kehittäminen
  • Terveys ja työkyky

Työhyvinvointiarvion kysymykset ja vinkkejä käyttöön (pdf)

Aloita työyhteisösi kehittäminen