1Luo projektitila
2Kutsu käyttäjiä
3Arvioikaa nykytilanne ja keskustelkaa tuloksista
4Tee toteutus-
suunnitelma

Työkalut on suunniteltu tiivistämään yhteistyötä ja tukemaan kehittämistä työpaikalla.
Saatte työyhteisönä parhaan hyödyn, kun etenette askel kerrallaan.

 1. Keskustelkaa ja miettikää yhdessä, miten työkalut tukevat kehittämistyötä juuri teidän työpaikallanne. Työkalut -projektityökalut toiminnan kehittäjien apuna (pdf)
 2. Luo projektitila, kutsu tiimiläisiä ja arvioikaa nykytila. Opetusvideo työkaluista
 3. Keskustelkaa tuloksista ja valitkaa kehittämistehtävät. Työhyvinvointi- ja työkaarityökalun käyttöohje
 4. Kirjatkaa toteutussuunnitelman kehittämiskohteet, aikatauluttakaa ja vastuuttakaa tehtävät.

Kehitä eri-ikäisten johtamista verkkotyökaluilla

Etsitkö selkeää mallia, jonka avulla huomioidaan työuran eri vaiheet ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet, työhyvinvointi ja työkyky? Haluatko tiivistää johdon ja henkilöstön yhteistyötä työkaarijohtamisen kehittämisessä? Mikä on yrityksesi tai yhteisösi eri-ikäisten johtamisen nykytila? Työkaarityökalun sisällöt perustuvat Työkaarimalliin.


Työkaariajattelun avulla tuette työpaikalla työurien eri vaiheita seuraavista näkökulmista:

 • Työkaarijohtaminen
 • Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu
 • Työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja ammattitaito
 • Työaikajärjestelyt
 • Työn muokkaaminen ja työjärjestelyt
 • Työterveysyhteistyö ja työkykyä tukevat terveystarkastukset
 • Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen

Työkaariarvion kysymykset ja vinkkejä käyttöön (pdf)

Aloita työyhteisösi kehittäminen